Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club
2024. július 13. szombat // Jenő névnap

Pályázataink

A projekt címe: „Közösségi és rekreációs programok a Séd-völgyben”
A projekt azonosítószáma: OC-SPT/1-2022/765498
Támogató: Veszprém-Balaton 2023 Zrt.
A támogatás összege: 8.244.000 Ft
A projekt bemutatása: A „Közösségi és rekreációs programok a Séd-völgyben” program során négy rendezvény valósul meg, illeszkedve a VEB2023 programsorozat arculatához. Az EKF váltófutás a 2020-2024 közötti időszak Európa Kulturális Fővárosait népszerűsíti. Az EKF – atlétikai VB váltófutás szimbolikusan összeköti a két jelentős eseményt. A fáklyás futás az EKF-et és az olimpiai mozgalmat népszerűsíti. Az EKF települések váltófutása során a települések képviselői adják át a stafétabotot, jelképezve a régió egységét az Európa Kulturális Fővárosa program megvalósítása tükrében. 

Kiemelt támogatónk: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
működési támogatás 2021-ben: 12.500.000 Ft
rendezvénytámogatás 2021-ben: 500.000 Ft
Pásztor Bence olimpiai vagy egyéb világversenyre történő felkészülésének támogatása: 1.250.000 Ft
működési támogatás 2022-ben: 23.000.000 Ft
működési támogatás 2023-ban: 30.000.000 Ft

Kedvezményezett neve: Kihívás Ifjúsági és Sport Egyesület
Projekt címe: Mozdulj Közép-Dunántúl!
Szerződött támogatás összege: 248 949 473
Támogatás mértéke (%-ban) 100%
Projekt tartalmának bemutatása:
A „Mozdulj Közép-Dunántúl!” című projekt konzorciumban valósul meg: a Kihívás Ifjúsági és Sport Egyesület és Veszprémi Egyetemi és a Diák Atlétikai Club szoros együttműködésében, a Közép-Dunántúl régióban. Mindkét sportegyesület rendelkezik a szükséges erőforrásokkal, tapasztalatokkal, széleskörű partnerekkel, együttműködésekkel, a fejlesztés pedig teljes mértékben összhangban áll az alapszabályaikban rögzített céljukkal, úgymint a szabadidő sportok bemutatása, népszerűsítése, az egészséges életvitelre való nevelés, a környezettel harmonizáló aktív életmód kialakításának ösztönzése, népszerűsítése valamint a közösségformáló, ismeretterjesztő rendezvények szervezése lebonyolítása. A PROJEKT FŐ CÉLJA a szabadidősport tevékenységek elterjesztése, megismertetése, fizikailag inaktív életvitelt folytató személyek bevonása, a hozzáférés javítása különösen a hátrányos helyzetű célcsoportok, fogyatékkal élők számára valamint a lakosság egészségi állapotának javítása, hosszútávon pedig a lakosság stabilabb munkaerő-piaci részvételének elősegítése a régióban. A projektet indokolja, hogy a régióban, különösen a kedvezményezett járásokban, településeken diverz a szolgáltatási színvonal. Elégséges szabadidősport kínálat jellemzően (csak) a nagyobb városi rangú településeken, megyeszékhelyeken, üdülőkörzetekben áll rendelkezésre. A kisebb lakosságszámú és kisebb gazdasági teljesítőképességű településeken a kínálat a legtöbb esetben nem elégséges, vagy nem megfelelően biztosított, a gazdaságilag erős kereslet pedig hiányzik.    
projekt tervezett befejezési dátuma 2021.03.31
projekt azonosító száma: EFOP-1.8.6-17-2017-00028
Nyitó sajtóközlemény (PDF)
Záró sajtóközlemény (PDF)

BOUNCEBACK ‘A veterán/visszavonult sportolók foglalkoztatását, valamint üzleti és vállalkozói szférában történő érvényesülését megkönnyítő innovatív tanulási módszerek kidolgozása’ (Erasmus+ Stratégiai Partnerségek projekt)
https://www.bouncebackathletes.eu
www.facebook.com/bouncebackEU/
www.linkedin.com/company/bounceback-athletes/

Az Európai Bizottság által meghirdetett ERASMUS+ Program keretében 2020-ban „BOUNCEBACK – A veterán/visszavonult sportolók foglalkoztatását, valamint üzleti és vállalkozói szférában történő érvényesülését megkönnyítő innovatív tanulási módszerek kidolgozása” címmel nyert pályázati támogatást a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara által vezetett konzorcium.

Az Európai Unió 230.158,- euró összegű támogatást nyújt a 2020. október 1-jén elindult 2020-1-HU01-KA204-078804 azonosító számú projekthez, amelynek tervezett befejezési dátuma 2022. szeptember 30.

A Gazdaságtudományi Kar által vezetett stratégiai partnerségi projekt megvalósításában a görög AEK Athletic Club, az olasz A.S.D. Società Sportiva Lazio Karate, a görög Militos Consulting S.A., a ciprusi R&DO LIMITED, a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club, valamint a Pannon Egyetem Felnőttképzési Intézete vesznek részt.

A PROJEKTRŐL

A projekt fő célja egy olyan innovatív tréningmódszer kidolgozása a veterán sportolók számára, amely a sportpályafutásuk során megszerzett készségeiket átalakítja olyan képességekké, amelyek a vállalkozói és üzleti világban szükséges sikereik eléréséhez hasznosak, valamint célzott támogatást nyújt a veterán sportolók számára, akiknek célja, hogy a munkaerőpiacon sikeres szakemberekké vagy vállalkozókká váljanak. Ez a célkitűzés a további négy célfeladatot foglalja magába:

1. A veterán profi sportolók gondolkodásmódjának, hozzáállásának, készségeinek és kompetenciáinak összehangolása a vállalkozások által támasztott különféle készségek iránti igényekkel a gazdaság különböző szektoraiban, valamint arra vonatkozó iránymutatások kidolgozása, hogyan valósulhat meg a készségek átadása a sport- és a többi szektor között.
2. Tananyagok és oktatási eszközök kifejlesztése, amelyek használatával a veterán sportolók a képességeiket új karrierjükhöz alakíthatják/transzformálhatják.
3. A szemlélet gyakorlati alkalmazhatóságának biztosítása kísérleti képzéseken keresztül.
4. Politikai ajánlások kidolgozása ezen megközelítésmód az Európai Unión belüli széles körű elterjesztésének biztosítása érdekében.

A Projekt innovatív sajátossága
A projekt innovatív jellege négy fő mérföldkőben foglalható össze:

Először is egy olyan innovatív eszköz és innovatív módszertan kidolgozása, amely a veterán sportolókra szabott, a foglalkoztatásra és a vállalkozási készségekre vonatkozó kutatásalapú iránymutatásokat fogalmaz meg, melynek alapja a már megszerzett és nem teljesen új készségek átalakítása, továbbá amely biztosítja a belépést az üzleti életbe/vállalkozói világba.

Másodszor, az EntreComp keretrendszer használatának elérése az üzleti élet és a vállalkozói készség kulcskompetenciáinak megszerzése érdekében, különös tekintettel a sport világában és a veterán sportolók körében, akik nagyon korán szembesülnek a nyugdíjazás/visszavonulás kihívásaival, és akik az uniós munkaerőpiac gyakran figyelmen kívül hagyott, ám folyamatosan növekvő részét alkotják.

Harmadszor, elsőként alakít ki az EntreComp keretrendszeren alapuló tréning megközelítésmódot a veterán sportolók igényeihez igazítva, és figyelembe veszi a felkínált tréningek gyakorlati relevanciáját, adaptálja az EntreComp keretrendszert az álláskereső veterán sportolók számára, ugyanakkor elősegíti a vállalkozói gondolkodásmód kialakulását az állampolgárok körében, és kidolgozza az EntreComp tanulási eredmények gyakorlati szempontból lényeges dokumentációit.

Negyedszer pedig innovatív azért, mivel nincsenek jelenleg olyan szakpolitikai ajánlások, amelyek közvetlenül foglalkoznának a veterán sportolók szakmai fejlődésének szükségleteivel oly módon, hogy a sportban a már megszerzett készségeiket adaptálhassák más ágazatokban.

BOUNCEBACK ‘Developing an innovative learning approach to facilitate the integration of veteran/retired athletes into employment, business and entrepreneurship’ (Erasmus+ Strategic Partnership project)
https://www.bouncebackathletes.eu
www.facebook.com/bouncebackEU/
www.linkedin.com/company/bounceback-athletes/

Partnership led by the Faculty of Business and Economics of the University of Pannonia won the grant titled BOUNCEBACK ‘Developing an innovative learning approach to facilitate the integration of veteran/retired athletes into employment, business and entrepreneurship’ in the frame of Erasmus+ announced by the European Committee in 2020.

The European Union provides a grant of EUR 230,158 for the implementation of the project for the period: 1st October 2020 – 30th September 2022.

The University of Pannonia leads the strategic partnership project collaborating with AEK Athletic Club, A.S.D. Società Sportiva Lazio Karate, Militos Consulting S.A., R&DO LIMITED, University and Student Athletics Club of Veszprém (VEDAC).

OBJECTIVES AND DELIVERABLES

The project’s main objective is to develop an innovative training approach for veteran athletes that will transfer the skills veteran athletes acquired during their sports career into skills useful for their success in the entrepreneurial and business world, and provide targeted support for veteran athletes who aim to become successful professionals in the labour market or entrepreneurs. This objective encompasses the following 4 specific objectives:

1. Match-make the mind-set, attitude, skills, competences of veteran professional athletes (of all different types) with the needs businesses have in soft skills in different sectors of the economy and develop guidelines on how the transfer of skills can take place from sports to other sectors.
2. Develop the learning materials and instruments that veteran athletes will use to transfer their skills to their new careers.
3. Ensure the practical hands-on applicability of the approach through pilot training sessions.
4. Develop policy recommendations to ensure the wide diffusion of the approach in the EU.

INNOVATIONS – Innovative Aspects of the Project

The innovative character of the project can be discovered in four main milestones:

Firstly, the development of an innovative tool and an innovative methodology by providing research-based guidelines for employment and entrepreneurship tailored to veteran athletes, that is based on the transfer of skills already acquired and not entirely new ones, thus ensuring an entry into the business / entrepreneurial world.

Secondly, achieving an adaptation of the EntreComp framework for acquiring key competences for business careers/entrepreneurship for the world of sports and veteran athletes in particular who have the special characteristic of facing the challenges of retirement at a very early age and comprise an often overlooked yet steadily rising section of the EU workforce.

Thirdly, it develops a training approach based on the EntreComp framework tailored to the needs of veteran athletes for the first time, and taking into account the practical relevance of the training provided, it adapts the EntreComp framework for job seeking veteran athletes, and at the same time furthers an entrepreneurial mindset among citizens, and develops practically relevant specifications for the EntreComp learning outcomes.

Fourthly, it is innovative due to the absence of policy recommendations directly addressing the needs for professional development of veteran athletes in ways that transfer the skills they acquired in sports to other sectors.

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Támogatás azonosító: VCA-KP-1-2022/5-000468-VAL
Pályázat címe: A VEDAC 2022. évi kommunikációs tevékenységének támogatása
Megítélt összeg: 3 000 000 Ft

Támogatás azonosító: VCA-KP-1-2021/5-001049-VAL
Pályázat címe: Kommunikácó fejlesztése a VEDAC-nál!
Megítélt összeg: 1 980 000 Ft

Támogatás azonosító: NEAO-KP-1-2022/9-000140-VAL
Pályázat címe: Veszprém atlétikai klubjának működési támogatása
Megítélt összeg: 1 500 000 Ft

Támogatás azonosító: NEAO-KP-1-2021/9-000293-VAL
Pályázat címe: Egészséges életért a királynék városában
Megítélt összeg: 1 400 000 Ft