Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club
2022. január 26. szerda // Vanda névnap

Pályázati felhívás

2021. augusztus 25., szerda
A Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club elnöksége pályázatot hirdet a klub ügyvezető igazgatói pozíciójának betöltésére.

Pályázati felhívás
a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club
ügyvezető igazgatói pozíció betöltésére

Az ügyvezető igazgató feladata:
1. napi ügyvitel ellátása
2. Elnökséggel való kapcsolattartás, elnökségi és küldöttgyűlési döntések végrehajtása
3. éves, havi szintű pénzügyi és likviditási terv készítése
4. hazai és Európai Uniós pályázatok benyújtása, menedzselése, megvalósítása
5. támogatási szerződések előkészítése, szakmai és pénzügyi beszámolók elkészítése
6. munkáltatói jogkör gyakorlása a szervezetben dolgozó szakemberek felett, munkaköri leírások elkészítése
7. versenyek, rendezvények és egyéb programok szervezése, lebonyolítása
8. sport- és egyéb eszközök beszerzése
9. médiával való kapcsolattartás, sajtóanyagok készítése, a szervezet külső kommunikációjának a szervezése
10. az egyesület képviselete a Magyar Atlétikai Szövetségben, a Sportegyesületek Országos Szövetségében és a klub egyéb partnerszervezeteiben
11. finanszírozási lehetőségek felkutatása, szponzoráció előkészítése

A pályázati feltételek:
- felsőfokú végzettség
- sportszervezői, vezetői tapasztalat
- ügyviteli tapasztalat
- „B” kategóriás jogosítvány és saját személygépkocsi

Előnyt jelent:
- felsőfokú gazdasági végzettség
- Európai Uniós, valamint hazai pályázatokban szerzett projektmenedzseri tapasztalat
- jó kommunikációs készség
- rendezvényszervezésben szerzett tapasztalat
- nonprofit/civil szervezetirányításában szerzett jártasság
- angol/német nyelvtudás
- atlétikai sportági kötődés

A pályázathoz csatolni kell:
1. szakmai önéletrajz
2. pályázat bemutatása max. 4 oldalban az alábbiak szerint:
- bemutatkozás, kitérve az alkalmassági és előnyt jelentő szempontok szerinti munkatapasztalatra
- a klub eddigi teljesítményének az értékelése;
- fejlesztési ötletek és elképzelések megfogalmazása;
- meglevő és új forráslehetőségek kihasználásának a bemutatása;
3. bizonyítványok másolatai

A pályázat benyújtásának a módja:
A pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelő pályázatot a Pályázati Bizottság részére e-mail útján az alábbi elérhetőségekre egyidőben kérjük megküldeni:
Dr. Józsa Tamás elnök, tjozsa@gov.veszprem.hu
Dr. Edvy László elnökhelyettes, edvyl@almos.uni-pannon.hu
Pató Sándor elnökségi tag, Sandor.Pato@silverfrog.hu

A pályázat benyújtásának a határideje: 2021. szeptember 9. (csütörtök) 12.00 óra.

Az ügyvezető igazgatói pozíció legkorábban 2021. november 1-től tölthető be. A megbízás öt éves határozott időtartamra szól. Az ügyvezető igazgatói tisztség betöltése heti 40 órás munkakör, azaz főfoglalkozás.

Az ügyvezető igazgatói pozíció betöltéséhez 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges.

Veszprém, 2021. augusztus 25.

Pályázati Bizottság