Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club
2024. július 13. szombat // Jenő névnap

Félidőhöz érkezett a TINLAB keretében a kísérleti fejlesztések megvalósítása

2024. június 28., péntek
2024. június 19-én került sor a TINLAB projekt keretében áprilisban indult hét új kísérleti fejlesztés félidős találkozójára, mely alkalmon az innovátorok mellett a TINLAB mentorhálózat mentorai is részt vettek.

Az 5-10 perces tartalmas és érdekes prezentációk után a jelenlévők kérdezhettek a projektgazdáktól, majd a résztvevők megoszthatták egymással a bemutatott kísérleti fejlesztésekkel kapcsolatos gondolataikat, ötleteiket, valamint javaslatokat fogalmazhattak meg egymás számára a megvalósítási időszak hátralévő részére vonatkozólag.

Képes Norbert: KRAFT – Kreativitás felsőfokon

A kísérleti fejlesztés keretében a community coaching know-how kidolgozása, a program tananyagként való bevezetése és a módszer disszeminációja valósul meg. Az első három hónap során az együttműködő partnerekkel való folyamatos egyeztetés nyomán összeállt a módszertani kézikönyv struktúrája és a könyv fejezetei, emellett borító terv változatok is készültek. Elkezdődött továbbá a 30 órás kurzus tananyagának kidolgozása.

Szebeni Dávid: CEGLAB – Community Exchange Gearbox Lab

Az elmúlt hónapokban elkészült a jutalom tokenek lekódolása és forgalomba helyezése, valamint elindult a projekt honlapja is a www.ceglab.hu, ahol az önkéntes platform aktuális információi olvashatók. Az innovátor sikeres együttműködéseket alakított ki vállalkozásokkal és önkénteseket fogadó helyekkel. Jelenleg három beváltaóhely és több fogadó hely várja az önkénteseket. A helyi középiskolákkal való kapcsolatfelvétel nyomán a program becsatornázásra került az 50 órás közösségi szolgálat rendszerébe.

Németh Attila: Élsportolók kétlábon – A középiskolai tanulmányaikat befejező sportolók továbbtanulását, továbbképzését támogató innovatív módszertan kidolgozása

A projekt keretében kidolgozásra került és véleményezési fázisban van a sportolói kérdőív, valamint elkészült a sportolók számára a kompetenciafelmérés. A helyi partnerek elkötelezettek, a projekt országos kiterjesztése reális és hiánypótló, továbbá a legnagyobb ernyőszervezetek – a MOB, a SOSZ, a MEFS – számára jelenthet lehetőséget a sportolói életpályamodell támogatásában.

Herpainé Márkus Ágnes: TAPASZ – tanárok partnersége a szolidaritásért

A TAPASZ alapkoncepciójának validálása és a folyamatinnovációba ágyazott vállalkozásfejlesztési és szakmai közösségépítés tesztelésének megkezdése volt az első időszak fő feladata. Valamennyi előfeltételezést -magántanárok vállalkozási ismereteinek hiányosságai, közösség- és együttműködési igény, valamint felelős társadalmi cselekvések iránti elszántság – visszaigazolták a lezajlott fókuszcsoport és az igényfelmérők. Jelentős érdeklődés és aktivitás mutatkozik az immár közel 50 fősre növekedett tanári hálózatban. Megtörtént a segítőkre szabott vállalkozási tananyag fejlesztése és kipróbálása is.

Miklós Eszter Gerda: Legyél Te is számkirálynő!

Az átütemezés után elkészült és kitöltésre került a szülői kérdőív, lezajlottak a drámapedagógiai konzultációk, illetve a félig strukturált interjúk a pedagógusokkal. Elkészült továbbá a 3×90 percnyi foglalkozás forgatókönyve, a foglalkozások dokumentációja, valamint egy 8-9 éves lányokból álló csoportban (19 fő) megtörtént a foglalkozás tesztelése is.

Dr. Tóth-Soma László: Társadalmi válság-szindrómák individuális szintű kezelése és feloldása

Az elmúlt hónapokban kidolgozásra került a projekt céljának megfelelő, könnyen elsajátítható testgyakorlatok integratív rendszere. Elkészült és kinyomtatásra került a két tesztgyűjtemény, az innovátor kialakította a 12 fős tesztcsoportot, amely az alap-, illetve a kezdeti állapotot vizsgáló kérdőívek kitöltése után elkezdte a gyakorlást és a meghatározott elméleti anyagok tanulmányozását. A csoport heti utánkövetése, valamint havi konzultációk folyamatban vannak.

Jakubinyi László: Az ötlettől a megvalósulásig: szociális farmok létrehozása és működtetése a gyakorlatban

Az új szociális farm-kezdeményezések elindítását és a kezdeményezéseket a portfóliójuk reális megtervezésére, az üzleti modelljük kidolgozására képessé tevő átlátható, egymásra épülő és egymást kiegészítő elemekből álló módszertani kézikönyv készítése elindult. Ennek keretében az innovátor tíz szociális farm-kezdeményezés mentorálását és tíz szociális farm-kezdeményezés védjegyeztetését vállalta. A projektben már több rendezvény, találkozó megtartására is sor került a témában.