Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club
2024. április 17. szerda // Rudolf névnap

Rögös útból egyenes

2023. február 03., péntek
Élsportolók diplomaszerzésének hatékony támogatása céljából valósított meg a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara és a VEDAC egy eredményesnek bizonyuló pilot projektet.

A nemzetközi konzorciumban megvalósított Erasmus+ Bounceback projekt után újabb sikeres programot vitt véghez a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara és a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC) „Rögös útból egyenes – Élsportolók diplomaszerzésének innovatív, gyakorlatorientált támogatása” címmel, ezúttal a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium (TINLAB) című, RRF-2.3.1-21-2022-00013 számú projekt keretében.


Németh Attila, Mészáros Péter és Vámosi Réka

Az elmúlt egy év munkájának eredményeit Vámosi Réka, TINLAB projektmenedzser moderálásával mutatták be a Pannon Egyetem Fókuszlaborjában. Elmondta, hogy a társadalmi innováció olyan új ötletek (termékek, szolgáltatások, folyamatok) fejlesztése és megvalósítása, amelyek az életminőség javítását célozzák; egy társadalmi szükségletre reagálnak; új társadalmi kapcsolatokat, együttműködéseket hoznak létre; olyan innovációk, amelyek nemcsak kedvezőek a társadalom számára, de erősítik az állampolgárok aktív részvételét is. A „Rögös útból egyenes” c. pilot projekt is egy ilyen társadalmi szükségletre reagált.

Németh Attila, a VEDAC ügyvezető igazgatója méltatta a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karával folytatott hatékony együttműködést, majd ismertette a projekt célját.


Németh Attila

„Az alapvető probléma – melyre pilot projektünk megoldást nyújt – az, hogy az élsporttal járó elfoglaltság és a felsőoktatás által támasztott kötelezettségek nehezen összeegyeztethetők. A problémát innovatív módon közelítettük meg. A projekt sikeréből a sportoló, az egyetem és az egyesület is profitálni tud. A sportoló gördülékenyebben és sikeresen tudja abszolválni egyetemi tanulmányait, mely az aktív sportolói pályafutására és a későbbi civil életére is pozitív hatással lesz, az egyesület jobb sporteredményre és a sportoló megtartására számíthat, az egyetem pedig tanulmányaiban és sportpályafutásában is eredményes sportolót tudhat magáénak, melyet külső PR és beiskolázási célokra is hatékonyan használhat.” – tájékoztatott Németh Attila.

A klubvezető fontosnak tartotta azt a felismerést, hogy a sportolók mentorálását nem az egyetemi tanulmányaik megkezdésekor, hanem már a felvételi eljárás előtt hónapokkal meg kell kezdeni, ugyanis kulcskérdés a sportoló számára a – képességei és a sportpályafutása szempontjából is – megfelelő szak és képzési forma kiválasztása. Az egyetemre bekerülve pedig az esetleges tudásbeli deficitek feltárására és azok mielőbbi pótlására kell koncentrálni, mely alapjaiban könnyíti meg a sportoló egyetemi tanulmányait.


Mészáros Péter

A pilot projekt egyetemi mentora, Mészáros Péter elmondta, hogy egy nagy, társadalmilag is fontos hiányt elégítünk ki a pilot projekt keretében, amelynek tapasztalatait, előnyeit és lehetőségeit mind az egyetemek, a sportolók, mind pedig az egyesületek élvezni és hasznosítani fogják.


Török Krisztián

Török Krisztián, a VEDAC szakmai igazgatója szerint a versenyeztetés, az edzőtáborok, a szakmai felkészülés rugalmasságát tudja elősegíteni a projekt, ezáltal a tanulmányokban és a sportban is sikeresebbé válhatnak a sportolók. Hangsúlyozta, hogy nemcsak a sportban elért sikereket tartják szem előtt, hanem azt is, hogy a sportolók a civil életben is boldoguljanak, ehhez pedig nélkülözhetetlen, hogy a tanulmányaikban is sikeresek legyenek.

Az eseményen részt vett a VEDAC két atlétája, Kövér Fanni gerelyhajító és Szemán Kitti hosszútávfutó is. Mindkettőjük életében a sport mellett a tanulás is kiemelt szerepet kap. Egyetértettek abban, hogy a projekt nagyon hasznos, és segítheti a hosszú távú előrelépésüket tanulmányaik és sportpályafutásuk terén egyaránt.


Kövér Fanni és Szemán Kitti

A projektpartnerek nem titkolt szándéka, hogy a levont tapasztalatok és eredmények alapján továbbfejlesszék a projektet, és még hatékonyabban tudják támogatni a sportolók tanulmányi előmenetelét.