Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club
2018. október 24. szerda // Salamon névnap

Javasolj díjazottat!

2017. március 20., hétfő
Március 31-ig lehet javaslatot tenni a Szabó Ernő díjra, melyet a klub április 27-én esedékes küldött közgyűlésén adnak át.

Idén második alkalommal ítéli oda a VEDAC elnöksége a Szabó Ernő díjat, melyre alapszabályunk értelmében március 31-ig lehet javaslatot tenni e-mailben (vedac@vedac.hu) vagy postai úton (8200 Veszprém, Wartha V. u. 3.)

Az alapszabály rendelkezései a Szabó Ernő díjról:

1. A VEDAC Küldött Közgyűlése az egyesület működése, tevékenysége, hírnevének és megbecsülésének növelése terén kiemelkedő érdemeket szerzett személyek munkájának elismerésére „Szabó Ernő díjat” alapít.
2. A kitüntető díj odaítélésről az elnökség dönt. Az elnökség évente legfeljebb három „Szabó Ernő díjat” adományoz.
3. A kitüntetett az elismerés jeleként díszoklevelet kap.
4. A „Szabó Ernő díj” adományozását bármely természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kezdeményezheti a sportegyesület elnökéhez minden év március 31-ig beküldött javaslatával.
5. A kitüntetési javaslatot véleményével ellátva a sportegyesület elnöke terjeszti az elnökség elé.
6. A „Szabó Ernő díj” átadására a sportegyesület küldött közgyűlésén, ünnepélyes keretek között kerül sor.
7. A kitüntető díjat (díszoklevelet) a sportegyesület elnöke vagy személyes megbízottja adja át.